ശരീരത്തിൽ 453 ദ്വാരങ്ങൾ, രണ്ട് കൊമ്പുകൾ, ഗിന്നസ് റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കി 61 കാരൻ

First Published 29, Oct 2020, 4:32 PM

ഇന്ന് കൗമാരക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് ടാറ്റൂ കുത്തല്‍. കയ്യിലും ദേഹത്തും മുഖത്തും വരെ ടാറ്റൂ ചെയ്തു നടക്കുന്ന പലരോടും എന്തിനാണ് ഈ ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ സത്യത്തില്‍ ഉത്തരമുണ്ടാകില്ല. പെർമനന്റ് ടാറ്റൂവും ടെംപററി ടാറ്റൂവും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. 

<p>ശരീരമുഴുവനും ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ 90 ശതമാനം ഭാഗവും ടാറ്റൂ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ജര്‍മന്‍ സ്വദേശിയായ റോള്‍ഫ് ബൂക്കൂള്‍സ്.<br />
&nbsp;</p>

ശരീരമുഴുവനും ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ 90 ശതമാനം ഭാഗവും ടാറ്റൂ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ജര്‍മന്‍ സ്വദേശിയായ റോള്‍ഫ് ബൂക്കൂള്‍സ്.
 

<p>റോള്‍ഫിന് ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല താൽപര്യം. ഇയാള്‍ സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രൂപമാറ്റം വരുത്തുകയും &nbsp;ചെയ്തു. ഇതോടെ ഗിന്നസ് റെക്കോര്‍ഡും റോള്‍ഫ് സ്വന്തമാക്കി.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

റോള്‍ഫിന് ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല താൽപര്യം. ഇയാള്‍ സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രൂപമാറ്റം വരുത്തുകയും  ചെയ്തു. ഇതോടെ ഗിന്നസ് റെക്കോര്‍ഡും റോള്‍ഫ് സ്വന്തമാക്കി. 
 

<p>61 കാരനായ റോള്‍ഫ് നാൽപതാം വയസ് മുതലാണ് ടാറ്റൂ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. കണ്ണുകളുടെ ഉള്ളില്‍ പോലും ടാറ്റൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>

61 കാരനായ റോള്‍ഫ് നാൽപതാം വയസ് മുതലാണ് ടാറ്റൂ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. കണ്ണുകളുടെ ഉള്ളില്‍ പോലും ടാറ്റൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

<p>&nbsp;ടാറ്റൂ പതിപ്പിച്ച ഇയാള്‍ 453 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തില്‍ വരുത്തിയത്. തലയില്‍ രണ്ട് കൊമ്പും വരുത്തി. മാത്രമല്ല ചുണ്ട്, പുരികം, മൂക്ക്, ചെവി, കണ്ണുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ പലഭാ​ഗങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

 ടാറ്റൂ പതിപ്പിച്ച ഇയാള്‍ 453 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തില്‍ വരുത്തിയത്. തലയില്‍ രണ്ട് കൊമ്പും വരുത്തി. മാത്രമല്ല ചുണ്ട്, പുരികം, മൂക്ക്, ചെവി, കണ്ണുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ പലഭാ​ഗങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 

<p>പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ കണ്ടാൽ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ച് പോകും. &nbsp;പുരികങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റും തന്നെ 37 ദ്വാരങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവാക്കിയാണ് റോള്‍ഫ് തന്റെ തലയില്‍ കൊമ്പ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.</p>

പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ കണ്ടാൽ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ച് പോകും.  പുരികങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റും തന്നെ 37 ദ്വാരങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവാക്കിയാണ് റോള്‍ഫ് തന്റെ തലയില്‍ കൊമ്പ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.