പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പിടിയാന മതിലകം ദര്‍ശിനിയ്ക്ക് യാത്രമൊഴി

First Published May 31, 2021, 10:47 AM IST

ത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പിടിയാന മതിലകം ദര്‍ശിനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ചരിഞ്ഞു. 52 വര്‍ഷമായി പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയായിരുന്ന മതിലകം ദര്‍ശിനിക്ക് ആദരസൂചകമായി പൊലീസ് ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ നല്‍കി. ആനപ്രേമികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായിരുന്നു മതിലകം ദര്‍ശിനിയെന്ന പിടിയാന. സുദര്‍ശിനിയെന്ന പടിയാന വലം വച്ച് അന്ത്യാഭിവാദ്യം അര്‍പ്പിച്ചു. ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രദീപ് പാലവിളാകം.