മഹാമാരിക്കിടയിലും കൂവല്‍ മാനിയ; കാണാം കൂവിയ ട്രോളുകള്‍

First Published 13, Mar 2020, 4:51 PM IST


മഹാമാരിയായി കൊവിഡ് 19 ലോകമെങ്ങും ഭീതിപരത്തി വ്യാപിക്കുന്നു. രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നു. ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരാകുമ്പോള്‍ ഒന്നിച്ച് നിക്കേണ്ട പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും കേരളത്തിലാകട്ടെ ആരാണ് കൂടുതല്‍ കേമനെന്ന തര്‍ക്കത്തിലാണെന്ന് തോന്നും നിയമസഭാ സമ്മേളനവും അതിന് ശേഷമുള്ള പത്രസമ്മേളനങ്ങളും കണ്ടാല്‍. 

കോറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി കേരളത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ച കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും ലോകത്തിന്‍റെ പല കോണുകളില്‍ നിന്നും അഭിനന്ദനപ്രവാഹമായിരുന്നു. ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നുള്ള സംഘം സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിച്ച് യാത്ര ചെയ്തതോടെ കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും കൊവിഡ് 19 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍, ഇത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്‍റെ പിടിപ്പുകേടാണെന്നും രോഗത്തിന്‍റെ തല്‍സ്ഥിതി മാധ്യമങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും അറിയിക്കാന്‍ മന്ത്രി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനം മന്ത്രിയുടെ മീഡിയാ മാനിയയാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് വരെ കൂക്കി വിളിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം ചെയ്തത്. രാഷ്ട്രീയമായി പരാജയപ്പെടുന്നിടത്ത് കൂവിത്തോപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ പക്ഷേ ട്രോളന്മാര്‍ വെറുതേവിടുന്നില്ല. കാണാം മാനിയാ കൂവലികള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abdul Rauf Jp‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abdul Rauf Jp‎, ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Akhil Paikkattu‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil Paikkattu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   An Anand‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : An Anand‎, ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Amal Krishnan Thettayill ,  ട്രോള്‍ പെളിറ്റിക്സ് കേരളാ

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Amal Krishnan Thettayill , ട്രോള്‍ പെളിറ്റിക്സ് കേരളാ

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Amal Krishnan Thattayil‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Amal Krishnan Thattayil‎, ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Akhil Dev M T,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil Dev M T, ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Anandhu Subhash ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anandhu Subhash , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Arjun Satheesh Chelackal‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arjun Satheesh Chelackal‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Aron ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aron , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun K Arun,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun K Arun, ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Arun K Arun,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun K Arun, ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun K Arun ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun K Arun , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ashish Jacob‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashish Jacob‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Basil Paul‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Basil Paul‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Harikrishnan Narayanan ‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Harikrishnan Narayanan ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Iqbal Pamburuthy ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Iqbal Pamburuthy , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Iqbal Pamburuthy ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Iqbal Pamburuthy , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jimna Praveen  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jimna Praveen , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Kīran Zãptich Kichu,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kīran Zãptich Kichu, ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pranav N‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pranav N‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ‎Ranjith P R Ranju‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ‎Ranjith P R Ranju‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Rincy Joseph ‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rincy Joseph ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sadhvi CA Cia ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sadhvi CA Cia , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sadhvi CA Cia ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sadhvi CA Cia , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sayed Anees‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sayed Anees‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shanaz Sha Na ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shanaz Sha Na , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vighnesh V S ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vighnesh V S , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  കമന്‍റ് മുതലാളി ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : കമന്‍റ് മുതലാളി , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  കലപില ട്രോളൻ‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : കലപില ട്രോളൻ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  മാളിയേക്കൽ ജോഷി‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മാളിയേക്കൽ ജോഷി‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  മാളിയേക്കൽ ജോഷി‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മാളിയേക്കൽ ജോഷി‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അരുൺ ടി കക്കോടി ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അരുൺ ടി കക്കോടി , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Rahman John Nair‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahman John Nair‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ആദം ജോൺ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആദം ജോൺ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Jenu Johny  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jenu Johny , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ihjas Aslam  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ihjas Aslam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Arun K Arun‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun K Arun‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ashith A‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashith A‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Aswin P  , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aswin P , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Aswin PC ‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aswin PC ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashish Jacob‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashish Jacob‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   വിനു തോമസ് കുന്നത്ത്  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : വിനു തോമസ് കുന്നത്ത് , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Prajith Np‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Prajith Np‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  R. V. Deepu ‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : R. V. Deepu ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreenath Kottappuram‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreenath Kottappuram‎, ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Pranav N ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pranav N , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Mb Sajish  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mb Sajish , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Rasiq cheran, ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rasiq cheran, ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ashith A‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashith A‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Anzil Alpy ‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anzil Alpy ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vinoop Chelakkara ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vinoop Chelakkara , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Aswin VP ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aswin VP , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreenath Kottappuram ‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreenath Kottappuram ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

loader