രോമങ്ങള്‍ ഉള്ള കണ്ടാമൃഗം; 50,000 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം 'ജീവനുള്ള പോലെ' ഒരു കണ്ടെത്തല്‍.!

First Published Dec 30, 2020, 11:50 AM IST

ജന്തുലോകത്ത് അത്ഭുതമായേക്കാവുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് സൈബീരിയയിലെ മഞ്ഞുമൂടിയ ഒരിടത്ത് കണ്ടെത്തിയത്. 50,000 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള രോഗങ്ങള്‍ ഉള്ള കാണ്ടാമൃഗത്തിന്‍റെ ഫോസില്‍.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined