കടലിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തിയത് മൂത്രവും ആമയുടെ ചോരയും കുടിച്ച്, അവിശ്വസനീയം ഈ അതിജീവനം...

First Published Mar 29, 2021, 3:47 PM IST

ആളുകളില്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപുകളിലും കടലിലും വനങ്ങളിലും എല്ലാം കുടുങ്ങിപ്പോയ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കഥകള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സിനിമകള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 'കാസ്റ്റ് എവേ' (Cast Away) അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ആയിരുന്നു. വിമാനം തകർന്ന് ആരുമില്ലാത്ത ദ്വീപിലൊറ്റയ്ക്ക് അകപ്പെട്ടുപോയ ഒരാളുടെ അതിജീവനകഥ. എന്നാൽ, ആ സിനിമയെപ്പോലും വെല്ലുന്ന ജീവിതമായിരുന്നു ജോസ് സാല്‍വദോര്‍ ആല്‍വരിംഗ എന്ന യുവാവിന്റേത്. ദ്വീപിലല്ല, മറിച്ച് സമുദ്രത്തിലാണ് നീണ്ട 14 മാസം അയാൾ കുടുങ്ങിപ്പോയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ അതിജീവന കഥ!