ശ്രീനഗർ: പൂഞ്ചിൽ പാകിസ്താന്റെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം. മൂന്നു ഗ്രാമീണർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ സേന ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു.

Updating...