ബ്രിട്ടൻ: ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ​ഗാന്ധിയുടെ മുഖം ആലേഖനം ചെയ്ത നാണയം പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ‌. ബ്രിട്ടീഷ് കറൻസിയിൽ മുഖം ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെളുത്ത വർ​ഗക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായിരിക്കും മഹാത്മാ ​ഗാന്ധി. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു നാണയം പുറത്തിറക്കാൻ റോയൽ മിന്റ് അഡ്വൈസറി കമ്മറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കറുത്ത വർ​ഗക്കാരുടെയും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷവിഭാ​ഗങ്ങളുടെയും ഏഷ്യൻ വംശജരുടെയും സംഭാവനകൾ അം​ഗീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ താത്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനം. 

വംശീയ-ന്യൂനപക്ഷ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നാണയങ്ങളിലൂടെ ആദരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ധനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് തീരുമാനിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാ​ഗങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ‌ റോയൽ മിന്റ് ഉപദേശക സമിതിയോട് അദ്ദേഹം കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി യുകെ ട്രഷറിയിൽ നിന്നുള്ള ഇമെയിൽ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കറുത്ത വർ​ഗക്കാരും ഏഷ്യൻ വംശജരും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷവിഭാ​ഗങ്ങളിൽ നിന്നുളള നിരവധി വ്യക്തികൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയവരാണെന്നും നാണയ നിർമ്മിതിയിൽ അവരെയും കൂടി പരി​ഗണിക്കണമെന്നും സുനാക് കത്തിൽ പറയുന്നു. 

​ഗാന്ധിയുടെ മുഖമുള്ള നാണയം പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി യുകെ ട്രഷറി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ​ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ 2 അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്.