തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ -360 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[80 Lakhs]

PJ 857914

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000/-)

PA 857914  PB 857914  PC 857914  PD 857914 PE 857914  PF 857914  PG 857914  PH 857914  PK 857914  PL 857914  PM 857914

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

PJ 713596

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

PA 647444 PB 503397 PC 449117 PD 803575 PE 280515 PF 779924 PG 494013 PH 217453  PJ 406022 PK 312369 PL 698145 PM 746545

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0298  1903  3341  6910  7094  7121  7346  7795  8136  8144  8448  8454  8652  8776  8809  9203  9264  9603

അഞ്ചാം സമ്മാനം (.1,000/-)

0727  0760  0808  0893  1007  1363  1789  1915  2046  2567  3552  3690  3794  3839  4534  4860  4945  5415  6119  6428  6534  6567  6570  6619  6872  7209  7707  8468  8707  8899  9064  9109  9393  9963

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0029  0152  0184  0970  1068  1140  1197  1220  1362  1531  1758  1784  2202  2226  2323  2549  2624  2755  2761  2804  2826  2995  3105  3313  3452  3461  3547  3666  4017  4093  4275  4423  4497  5256  5334  5387  5683  5724  5771  5793  5832  5841  5918  6058  6088  6390  6429  6433  6435  6819  6864  7057  7201  7298  7319  7451  7532  7585  7905  8180  8190  8194  8229  8237  8359  8698  8732  8942  9067  9097  9233  9282  9344  9350  9429  9511  9682  9707  9905  9941

ഏഴാം സമ്മാനം (100/-)

0039  0069  0122  0161  0191  0275  0554  0562  0603  0623  0718  0827  0951  1079  1133  1206  1317  1318  1345  1371  1449  1562  1572  1669  1727  1771  1806  1832  1864  1920  2029  2080  2169  2424  2451  2792  2820  2845  2873  3013  3036  3286  3385  3539  3594  3633  3720  3749  3779  3823  3845  3972  4240  4284  4319  4380  4409  4602  4900  4904  5075  5171  5181  5250  5369  5447  5515  5528  5751  5770  5802  5868  5887  5952  5997  6261  6274  6446  6449  6496  6576  6604  6609  6821  6843  7236  7440  7524  7570  7639  7793  7819  7829  7835  7961  7969  8037  8094  8100  8119  8121  8300  8370  8372  8399  8559  8623  8697  8725  8750  8778  8891  8896  8934  8985  8999  9022  9059  9271  9314  9318  9336  9415  9487  9871  9926