തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമ്മൽ എൻ ആർ-165 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ  http://www.keralalotteries.com/ ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്.

70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വീതമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം (70 Lakhs)

NP 861787

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000/-)

NN 861787  NO 861787  NR 861787  NS 861787  NT 861787  NU 861787  NV 861787  NW 861787  NX 861787  NY 861787  NZ 861787

രണ്ടാം സമ്മാനം ((10 Lakhs))

NS 533468

മൂന്നാം സമ്മാനം (1 Lakh) 

NN 298824 NO 617572  NP 739845  NR 144286  NS 707781  NT 578619  NU 257233  NV 254757  NW 467270 NX 297982 NY 780994 NZ 242954

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0064  0107  1198  1369  2224  2834  2968  2993  3174  3397  4551  7130  7253  7521  7784  8356  8434  8999

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0517  0629  1054  1283  1355  1470  1525  1907  2402  2408  2608  2883  3539  3682  4070  4193  4497  4700  5112  5222  5273  5592  6203  6430  6455  6794  6910  7277  8426  8842  8975  9014  9560  9739  9743  9963

ആറാം സമ്മാനം 

0105  0811  1382  1970  2087  2092  2168  2175  2311  2334  2347  2357  2670  2832  2873  2921  3103  3262  3330  3338  3706  4065  4256  4279  4311  4326  4367  4485  4547  4695  5003  5163  5338  5395  5583  5688  5782  5849  6080  6094  6168  6209  6827  7184  7422  7478  7677  7827  8006  8447  8460  8646  8706  8757  8798  9073  9148  9182  9273  9325  9371  9434  9486  9503  9597  9686  9808  9887  9913  9942

ഏഴാം സമ്മാനം (100/-)

0008  0009  0158  0209  0322  0534  0543  0680  1088  1116  1350  1391  1451  1577  1658  1790  1803  1816  1862  1949  1958  2050  2084  2140  2195  2249  2291  2426  2478  2548  2840  2939  2953  2970  3125  3134  3172  3307  3375  3476  3498  3503  3613  3627  3729  3858  3868  4053  4195  4234  4260  4286  4424  4586  4588  4670  4676  4716  4757  4868  4965  5019  5066  5108  5208  5216  5442  5467  5524  5652  5691  5965  6081  6089  6117  6272  6496  6632  6732  6789  6856  6857  6977  7198  7278  7369  7394  7428  7507  7509  7654  7798  7854  7924  8049  8125  8219  8228  8242  8413  8539  8803  8846  8884  8966  9032  9248  9326  9333  9453  9571  9592  9622  9699  9715  9781  9791  9893  9904  9939

കൊവിഡ് -19, പുതിയ വാര്‍ത്തകളും സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങളും അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു