തിരുവനന്തപുരം: മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുകളും നാളെ മുതല്‍ പേപ്പര്‍ രഹിത ഓഫീസുകളാകും. ഡ്രൈവിംഗ്  ലൈസന്‍സ് പുതുക്കല്‍, ടാക്സ് അടക്കല്‍ എന്നിവ പൂര്‍ണമായും ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്യാം. പ്രവാസികള്‍ക്ക് വിദേശത്തിരുന്നുകൊണ്ടെ് തന്നെ ലൈസന്‍സ് പുതുക്കാം. 

അതത് രാജ്യത്തെ അംഗീകൃത ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നല്‍കുന്ന കാഴ്ച,മെഡിക്കല്‍ പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പിക്കാം. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ഗവര്‍മ്മെണ്ട് ബിസിനസ് നയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികളെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു