മലപ്പുറം: മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പേരിൽ വ്യാജ ഇ മെയിൽ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നു. 5000 രൂപ വീതം  വിലമതിക്കുന്ന നാല് ആമസോണ്‍ ഇ- കാര്‍ഡ് വാങ്ങി അയക്കണമെന്ന വ്യാജ സന്ദേശമാണ്  ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ മെയിലിലേക്ക് ലഭിച്ചത്. മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ. ഗോപാലകൃഷണൻ എന്ന  പേരിലാണ്  വ്യാജ ഇ- മെയില്‍ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നത്. 

കളക്ടര്‍ സ്വന്തം ഐ പാഡില്‍ നിന്നാണ് മെയില്‍ അയക്കുന്നത് എന്നാണ് സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നത്. executivecdirector29@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ നിന്നാണ് സന്ദേശം ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ മെയിലിലേക്ക് എത്തിത്.   ഇത് വ്യാജമാണെന്നും വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളില്‍ വഞ്ചിതരാകരുതെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു.