പവന്  20,960 രൂപ ഗ്രാമിന് 2,620 രൂപ. നാല് ദിവസമായി സ്വര്‍ണ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ആഗോള വിപണിയില്‍ 31 ഗ്രാമിന്റെ ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 1,158 ഡോളറാണ് നിരക്ക്.