മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ സംസ്കരണ ശാലകളിൽ നിന്നുളള സ്വർണ, വെള്ളിക്കട്ടികൾ വിതരണത്തിനായി സ്വീകരിക്കാൻ വിവിധോൽപ്പന്ന വിനിമയ കേന്ദ്രമായ എംസിഎക്സ് തീരുമാനിച്ചു. ഇതുവരെ എംസിഎക്സ് ലണ്ടൻ, ​ഗൾഫ് മേഖല എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നുളള സ്വർണ -വെള്ളിക്കട്ടികളാണ് നൽകിയിരുന്നത്. 

നിരവധി പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാകും ഇതുസംബന്ധിച്ച വിതരണക്കാരെ എംസിഎക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക‌. സ്ക്രീനിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർ‌ത്തിയാക്കിയ ശേഷം, റിഫൈനറുമായി കരാർ‌ നടപ്പിലാക്കുകയും, ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, പേഴ്സണൽ ഗ്യാരണ്ടി എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ആവശ്യമായ കൊളാറ്ററലുകൾ‌ അവർ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.

പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരം, ബാറിന്റെ വലുപ്പം പോലുള്ള സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ, ബാറിലെ നിർബന്ധിത അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ, ഉൽപ്പന്ന ഫിനിഷ്, ഭാരം അനുവദനീയമായ ടോളറൻസുകൾ എന്നിവ കൂടാതെ ബിഐഎസ്, എൻ‌എബി‌എൽ, മറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികൾ എന്നിവ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ റിഫൈനറുകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

ഗോൾഡ്, ഗോൾഡ് മിനി കരാറുകളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പരിശുദ്ധി / സൂക്ഷ്മത 995 ആണ് (ആനുപാതികമായ പ്രീമിയത്തിനൊപ്പം ഉയർന്ന നിലവാരം നൽകുന്നതിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്). ഗോൾഡ് ഗിനിയ, ഗോൾഡ് പെറ്റൽ കരാറുകളിൽ ഇത് 999 ആണ്. സിൽവർ, സിൽവർ മിനി, സിൽവർ മൈക്രോ കരാറുകൾക്ക് മാനദണ്ഡം 999 ആണ്.