മുംബൈ: ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ബങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നേരത്തെ ലഭിക്കും. ശമ്പള പരിഷ്കരണ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി കൂടുന്ന ശമ്പളത്തിന്‍റെ അരിയേഴ്സില്‍ നിന്നായിരിക്കും ശമ്പളം നല്‍കുക. 

പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളടക്കമുള്ളവയിലെ സ്ഥിരം ജീനക്കാര്‍ക്കാണ് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അധികം നല്‍കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് അസോസിയേഷന്‍ നിര്‍ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചു.

2017 മുതലുള്ള അരിയേഴ്സാണ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത്. അത് പരിഷ്കരണത്തന് ശേഷം എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമായാലാണ് ലഭിക്കുക.അതേസമയം ഇത് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്‍റെ തുകയ്ക്ക് പുറത്തുരും. ഈ തുകയില്‍ നിന്നും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം കണക്കാക്കി നേരത്തെ നല്‍കാനാണ് ഐബിഎ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ശമ്പള പരിഷ്കരണ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചവര്‍ക്ക് പകുതി ശമ്പളവും കൊടുക്കണമെന്നും ബാക്കി പ്രകടനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള അപ്രൈസല്‍ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നല്‍കാമെന്നും ഐബിഎ വ്യക്തമാക്കുന്നു.