മുംബൈ: നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളർച്ചാ പ്രവചനം ഉയര്‍ത്തി ഫിച്ച് റേറ്റിംഗ്‌സ്. -10.50 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് -9.4 ശതമാനത്തിലേക്കാണ് റേറ്റിംഗ് ഏജന്‍സി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷിത ജിഡിപി നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തിയത്. ജൂലൈ -സെപ്റ്റംബര്‍ കാലയളവില്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മികച്ച രീതിയിലുളള തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയതായി ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷിത ജിഡിപി നിരക്ക് ഫിച്ച് ഉയര്‍ത്തിയത്. 

"2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജിഡിപി 9.4 ശതമാനം ചുരുങ്ങുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ +11 ശതമാനം വളർച്ചയും (മാറ്റമില്ലാതെ) +6.3 ശതമാനം വളർച്ചയും (+0.3 പിപി) കണക്കാക്കുന്നു," റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി അതിന്റെ ആഗോള സാമ്പത്തിക വീക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2020 മാർച്ച് വരെ) ജിഡിപി 4.2 ശതമാനം വളർച്ച നേടിയതായി ഫിച്ച് റേറ്റിം​ഗ്സ് കണക്കാക്കുന്നു. 

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ (ജിഡിപി) പ്രവചനം നേരത്തെ 10.5 ശതമാനമായി കുത്തനെ കുറച്ചിരുന്നു. അഞ്ച് ശതമാനം സങ്കോചം ഉണ്ടാകുമെന്ന മുൻ അവലോകനത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ -10.5 ലേക്ക് പ്രവചനം താഴ്ത്തിയത്.