തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് വൻ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് ​ഗ്രാമിന് 150 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. പവന് 1,200 രൂപയും താഴേക്ക് എത്തി. ​ഗ്രാമിന് 4,710 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണത്തിന്റെ വിൽപ്പന നിരക്ക്. പവന് 37,680 രൂപയും. 

നവംബർ ഒമ്പതിന്, ​ഗ്രാമിന് 4,860 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. പവന് 38,880 രൂപയും. അന്താരാഷ്‌ട്ര സ്വർണവിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ ഇടിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കമ്മോഡിറ്റി വിപണിയിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന് (31.1 ​ഗ്രാം) 1,880 ഡോളറാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്. 

അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്നലെ 100 ഡോളറിന്റെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കൊവിഡ് അനിശ്ചിതങ്ങൾ തുടരുന്നതും, കൊവിഡ് വാക്‌സിൻ വാർത്തയും, ശക്തമായ വില്പനയും, ഡോളർ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്ന അനുമാനവും സ്വർണ വിലയിൽ കുറവുണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കി.