പാർട്ടികോൺഗ്രസിൽ വോട്ടെടുപ്പിനുറച്ച് ബംഗാൾ ഘടകം

First Published 15, Apr 2018, 1:35 PM IST
party congress vote
Highlights
  • പാർട്ടികോൺഗ്രസിൽ വോട്ടെടുപ്പിനുറച്ച് ബംഗാൾ ഘടകം

ബംഗാള്‍:പാർട്ടികോൺഗ്രസിൽ വോട്ടെടുപ്പിനുറച്ച് ബംഗാൾ ഘടകം.രാഷ്ട്രീയപ്രമേയത്തിൽ ഭേദഗതി നിർദേശം പിബി തള്ളിയതിനെ തുർന്നാണിത്. കോൺഗ്രസ് ധാരണ വേണ്ടെന്ന ഭാഗം മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം .

loader