മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ വിദേശികളുടെ  എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്. കൊവിഡ്  പ്രതിസന്ധിയാണ്  പ്രവാസികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന് പ്രധാന കാരണം. വരും മാസങ്ങളിൽ  കൂടുതൽ വിദേശികൾക്കും  തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയെന്ന് വിലയിരുത്തൽ.

ഒമാന്റെ  ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ  ജനസംഖ്യ  4536,938 ആണ്.  2017 ഇൽ  46. 7 ലക്ഷമായിരുന്നു   രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ. ഇതിൽ 21  ലക്ഷവും വിദേശികളായിരുന്നു. 2018-ൽ   വിദേശികളുടെ എണ്ണം  20  ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു.  2019  ഡിസംബറിൽ 1,974,598   വിദേശികൾ ആയിരുന്നു  ഒമാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഇത്  2020  മാർച്ച് മാസം ആയത് തോടു കൂടി  1,941,369 ആയി  കുറഞ്ഞുവെന്നും   ഒമാൻ ദേശിയ സ്ഥിതി വിവര  മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ  ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ്, ജൂണ്‍, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ്  വിദേശികളുടെ   എണ്ണത്തിൽ  ഗണ്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഈ  മാസങ്ങളിൽ 82000  വിദേശികൾ ഒമാനിൽ  നിന്നും മടങ്ങി   പോയതായിട്ടാണ്  കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജൂലൈ അവസാനം വരെയുള്ള കണക്കുകൾ  അനുസരിച്ച്, 6 ,38,059  ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പടെ  18,11,619  വിദേശികളാണ്  നിലവിൽ ഓമനിലുള്ളത്.

കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി യാണ് പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിപ്പോക്കിന്  പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. കൊവിഡ്  മൂലം ധാരാളം  നിർമാണ  കമ്പനികളും   വ്യപാര സ്ഥാപനങ്ങളും  അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു. ഇത് തൊഴിൽ മേഖലയെ  സാരമായി   ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു.