റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ന് 40 പേർ മരിച്ചു. ആകെ മരണസംഖ്യ 1551 ആയി. റിയാദ്, ജിദ്ദ, അറാർ, മക്ക, മദീന, ഖത്വീഫ്, ഖമീസ് മുശൈത്,  അൽമജാരിദ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 3989 പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2627 പേർക്ക് അസുഖം ഭേദമായി. ആകെ  രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 182493ഉം ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 124755ഉം ആയി.

56187 പേർ രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. ഇതിൽ 2277 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. പുതിയ രോഗികൾ: ഹുഫൂഫ് 487, റിയാദ് 389, ദമ്മാം 320, മക്ക 310, ത്വാഇഫ് 275, മദീന 186, അൽമുബറസ് 183, ഖമീസ് മുശൈത് 171, ഖത്വീഫ് 151, ജിദ്ദ 121, അബഹ 120, ഹഫർ അൽബാത്വിൻ 104, നജ്റാൻ 90, ദഹ്റാൻ 78, അൽഖോബാർ 76, സഫ്വ 73, ബീഷ 73, മഹായിൽ 51, ബുറൈദ 50, ജുബൈൽ 46, ഹാഇൽ 41, ഉനൈസ 34, തബൂക്ക് 25, വാദി ദവാസിർ 23, യാംബു 20, ജീസാൻ 20, ശറൂറ 18, ബാരിഖ് 17, അബൂഅരീഷ് 16, സാംത 16, അൽറസ് 15, റിജാൽ അൽമ 15, സബ്യ 15, അൽമജാരിദ 13, അൽനമാസ് 13, അൽഖർജ് 12, അൽഅസിയ 11, ദഹ്റാൻ ജനൂബ് 10, ബീഷ 10, റാബിഗ് 10, അൽജഫർ 9, മഹദ് അൽദഹബ് 9, അൽബാഹ 8, ബലസ്മർ 8, റാസതനൂറ 8, മഖ്വ 7, ബുഖൈരിയ 7, മിദ്നബ് 7, അയൂൻ അൽജുവ 7, റിയാദ് അൽഖബ്റ 7, അഹദ് റുഫൈദ 7, നാരിയ 7, അറാർ 7, അൽനബാനിയ 6, അൽബഷായർ 6, സബ്ത് അൽഅലായ 6, അഹദ് അൽമസ്റഅ 6, ഹുത്ത ബനീ തമീം 6, സാജർ 6, താദിഖ് 6, ബൽജുറഷി 5, ഖിയ 5, സറാത് അബീദ 5, തൂനമ 5, ഹബോണ 5, റഫാഇ അൽജംഷ് 5, അൽബദാഇ 4, ഖുൻഫുദ 4, അൽഖറഇ 4, തുർബ 4, ഉമ്മു അൽദൂം 4, അൽമദ്ദ 4, ഖുലൈസ് 4, അൽഹനാഖിയ 3, ദറഇയ 3, അൽമുസൈലിഫ് 3, റാനിയ 3, അൽഹർജ് 3, ബാരിഖ് 3, തത്ലീത് 3, റുവൈദ അൽഅർദ 3, അൽഖുറ 2, സകാക 2, തബർജൽ 2, തുറൈബാൻ 2, അൽഖുർമ 2, അൽമുവയ്യ 2, അൽസഹൻ 2, ദലം 2, സൽവ 2, അൽഖൈസൂമ 2, അൽഷനാൻ 2, അൽഅർദ 2, തുവാൽ 2, അൽഷഅബ 2, റ--ഫ്ഹ 2, അൽഅഖീഖ് 1, അൽമൻദഖ് 1, ഖിൽവ 1, ദൂമത് അൽജൻഡൽ 1, അൽഉല 1, ഖൈബർ 1, ഖുസൈബ 1, ഉഖ്ലത് അൽസുഖൂർ 1, അൽഖൂസ് 1, അൽമഹാനി 1, അൽഫർഷ 1, തബാല 1, അൽഖഫ്ജി 1, അൽഹായ്ത് 1, അൽഷംലി 1, അൽദർബ് 1, അൽമുവസം 1, അൽറായ്ത് 1, ഹമദ് 1, ഫൈഫ 1, അൽകാമിൽ 1, ബദർ അൽജനൂബ് 1, താർ 1, യാദമഅ 1, ദവാദ്മി 1, വുതെലാൻ 1, അൽബദ 1.