ചെന്നൈ: ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമിയിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ വെള്ള പേപ്പറില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തപാൽ വഴി ഫെബ്രുവരി 5ന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കണം. തസ്തികകളും യോഗ്യതയും ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണവും പ്രായപരിധിയും ക്രമത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കുക്ക്: മെട്രിക്കുലേഷനും ഇന്ത്യന്‍ കുക്കിങ് പരിജ്ഞാനവും(10 ഒഴിവുകൾ): 18-25 വയസ്.
ഫാറ്റിഗുമാന്‍: മെട്രിക്കുലേഷനും ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും(5 ഒഴിവുകൾ): 18-25 വയസ്.
മള്‍ട്ടി ടാസ്‌ക്കിങ് സ്റ്റാഫ്: മെട്രിക്കുലേഷനും ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും(18 ഒഴിവുകൾ): 18-25 വയസ്.
ലൈബ്രേറിയന്‍ ഗ്രേഡ് III (ജനറല്‍): ബിരുദം അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. ലൈബ്രറി സയന്‍സില്‍ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം(1 ഒഴിവ്): 21-30 വയസ്.
ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്: പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസും ഇംഗ്ലീഷില്‍ മിനിറ്റില്‍ 35 വാക്ക് ടൈപ്പിങ് വേഗവും(5 ഒഴിവുകൾ): 18-25 വയസ്.
സി.എം.ഡി.(ഓര്‍ഡിനറി ഗ്രേഡ്): മെട്രിക്കുലേഷനും ഹെവി ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സും രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും(8 ഒഴിവുകൾ): 18-27 വയസ്
പെയിന്റര്‍: മെട്രിക്കുലേഷനും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്ന് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും(1 ഒഴിവ്): 18-27 വയസ്.
ഗ്രൗണ്ട്സ്മാന്‍: മെട്രിക്കുലേഷനും ഗ്രൗണ്ട്സ്മാന്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലെ അറിവും(8 ഒഴിവുകൾ): 18-25 വയസ്.
ടെയ്ലര്‍: മെട്രിക്കുലേഷനും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും(1 ഒഴിവ്): 18-27 വയസ്.
മസാല്‍ച്ചി: മെട്രിക്കുലേഷനും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലെ അറിവും(2 ഒഴിവുകൾ): 18-25 വയസ്.
മെസ് വെയ്റ്റര്‍: മെട്രിക്കുലേഷനും ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും(1 ഒഴിവ്): 18-25 വയസ്.
കേഡറ്റ് ഓര്‍ഡര്‍ലി: മെട്രിക്കുലേഷനും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലെ അറിവും(13 ഒഴിവുകൾ): 18-27 വയസ്.
ധോബി: മെട്രിക്കുലേഷനും മിലിറ്ററി/സിവിലിയന്‍ എന്നിവരുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ വൃത്തിയായി അലക്കാനുള്ള അറിവും(3 ഒഴിവുകൾ): 18-25 വയസ്.
ഗ്രൂം(ജനറല്‍-വിമുക്തഭടന്മാര്‍): മെട്രിക്കുലേഷനും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലെ പരിജ്ഞാനവും(1 ഒഴിവ്)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് https://joinindianarmy.nic.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.