അറിഞ്ഞോ, നമ്മുടെ സ്വന്തം കായം ഒരു വിദേശിയാണ്!

First Published 21, Oct 2020, 5:49 PM

ഇന്ത്യയില്‍ കായം കൃഷിയുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്നാണ് കരുതിയതെങ്കില്‍, തെറ്റി. ഇത്രകാലവും കായം വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 

<p>ഇന്ത്യയില്‍ കായം കൃഷിയുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്നാണ് കരുതിയതെങ്കില്‍, തെറ്റി. ഇത്രകാലവും കായം വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു.&nbsp;</p>

ഇന്ത്യയില്‍ കായം കൃഷിയുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്നാണ് കരുതിയതെങ്കില്‍, തെറ്റി. ഇത്രകാലവും കായം വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 

<p><br />
എന്നാല്‍, കായം ഇപ്പോഴതാ ഇന്ത്യയില്‍ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.&nbsp;</p>


എന്നാല്‍, കായം ഇപ്പോഴതാ ഇന്ത്യയില്‍ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

<p>പാലമ്പൂരിലെ സിഎസ്‌ഐആര്‍-ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിമാലയന്‍ ബയോസോഴ്‌സ് മുന്‍കൈയിലാണ് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ ഈ കൃഷി ആരംഭിച്ചത്.&nbsp;</p>

പാലമ്പൂരിലെ സിഎസ്‌ഐആര്‍-ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിമാലയന്‍ ബയോസോഴ്‌സ് മുന്‍കൈയിലാണ് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ ഈ കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. 

<p><br />
കായം നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കായമില്ലാത്ത വീടുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കുറവാണ്. നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളുടെ അനിവാര്യ ഘടകം.&nbsp;</p>


കായം നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കായമില്ലാത്ത വീടുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കുറവാണ്. നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളുടെ അനിവാര്യ ഘടകം. 

<p><br />
1200 മെട്രിക് ടണ്‍ കായമാണ് അഫ്ഗാനിസ്താന്‍, ഇറാന്‍, ഉസ്ബക്കിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത്, &nbsp;600 കോടിയുടെ കായം.&nbsp;</p>


1200 മെട്രിക് ടണ്‍ കായമാണ് അഫ്ഗാനിസ്താന്‍, ഇറാന്‍, ഉസ്ബക്കിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത്,  600 കോടിയുടെ കായം. 

<p>ലോകത്തുല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കായത്തിന്റെ 40 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്.</p>

ലോകത്തുല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കായത്തിന്റെ 40 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്.

<p>ജര്‍മനിയിലേക്കും കായം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷ്യവസ്തുവായല്ല, കീടനാശിനിക്കായാണ് അവിടെ കായം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.&nbsp;</p>

ജര്‍മനിയിലേക്കും കായം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷ്യവസ്തുവായല്ല, കീടനാശിനിക്കായാണ് അവിടെ കായം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 

<p>ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, കായം കൃഷി ഇന്ത്യയില്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ വളരില്ല എന്നു കരുതിയിരുന്ന ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെയും വരുന്നത്.&nbsp;</p>

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, കായം കൃഷി ഇന്ത്യയില്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ വളരില്ല എന്നു കരുതിയിരുന്ന ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെയും വരുന്നത്. 

<p><br />
നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കായം. ഹീംഗ് എന്നും ആസഫോറ്റിഡ എന്നും പേരുണ്ട്.&nbsp;</p>


നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കായം. ഹീംഗ് എന്നും ആസഫോറ്റിഡ എന്നും പേരുണ്ട്. 

<p><br />
ഒക്‌ടോബര്‍ 15 ന് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ ലാഹോള്‍ താഴ്വരയിലെ ക്വാരിംഗ് ഗ്രാമത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ തൈ നട്ടത്. അഞ്ച് ഹെക്ടര്‍ നിലത്താണ് കായം കൃഷി ആരംഭിച്ചത്.&nbsp;</p>


ഒക്‌ടോബര്‍ 15 ന് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ ലാഹോള്‍ താഴ്വരയിലെ ക്വാരിംഗ് ഗ്രാമത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ തൈ നട്ടത്. അഞ്ച് ഹെക്ടര്‍ നിലത്താണ് കായം കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. 

<p><br />
300 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലത്തേക്ക് അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനകം കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആലോചിക്കുന്നത്.&nbsp;</p>


300 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലത്തേക്ക് അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനകം കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആലോചിക്കുന്നത്. 

<p>കായം ഇന്ത്യയില്‍ വളരാത്തത് ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്‌നം കാരണമാണ്.</p>

കായം ഇന്ത്യയില്‍ വളരാത്തത് ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്‌നം കാരണമാണ്.

<p>ലഡാക്ക് പോലെ നല്ല തണുപ്പുള്ള, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള മണ്ണിലാണ് ഇതു വളരുക.&nbsp;</p>

ലഡാക്ക് പോലെ നല്ല തണുപ്പുള്ള, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള മണ്ണിലാണ് ഇതു വളരുക. 

<p><br />
അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് കായം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ കാര്‍ഷിക മന്ത്രാലയവുമായി സിഎസ്‌ഐആര്‍ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.&nbsp;</p>


അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് കായം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ കാര്‍ഷിക മന്ത്രാലയവുമായി സിഎസ്‌ഐആര്‍ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. 

<p>മേഖലയിലെ ഏഴ് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ കാര്‍ഷിക വകുപ്പ് കായം വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.&nbsp;</p>

മേഖലയിലെ ഏഴ് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ കാര്‍ഷിക വകുപ്പ് കായം വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

<p>അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ഇറാന്‍, ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് 942 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് രാജ്യം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 1,500 ടണ്‍ അസംസ്‌കൃത കായം ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു.</p>

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ഇറാന്‍, ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് 942 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് രാജ്യം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 1,500 ടണ്‍ അസംസ്‌കൃത കായം ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു.

<p>ലഡാക്ക്, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളി ഇതു വളരുമെന്ന് സിഎസ്‌ഐആര്‍-ഐഎച്ച്ബിടി ഡയരക്ടര്‍ സഞ്ജയ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.</p>

ലഡാക്ക്, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളി ഇതു വളരുമെന്ന് സിഎസ്‌ഐആര്‍-ഐഎച്ച്ബിടി ഡയരക്ടര്‍ സഞ്ജയ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.