ഉന്മേഷമില്ലായ്മയും മടിയും മറികടക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഏഴ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍...

First Published Apr 16, 2021, 5:16 PM IST

ജോലിയില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനാവത്ത വിധം ഉന്മേഷമില്ലായ്മ, മടി എന്നിവയെല്ലാം തോന്നുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയോ ചായയോ ആയിരിക്കും അന്വേഷിക്കുക. എന്നാല്‍ ഇതിനെക്കാള്‍ ഫലപ്രദമായി നമ്മുടെ 'മൂഡ്' മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുന്ന മറ്റ് ചില ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏഴ് ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്