അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാം ശരീരത്തെ ഫിറ്റാക്കാം; നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്...

First Published May 27, 2020, 2:59 PM IST

‌ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് വ്യായാമം അനിവാര്യമാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാണ് നമ്മള്‍ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത്. ശരീരത്തിലെ അനാവശ്യ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ വ്യായാമം സഹായിക്കുന്നു. ഈ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന അഞ്ച് വ്യായാമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...