ഒരു തെരുവ് ചിത്രത്തിന് വില ആറക്ക ഡോളര്‍ ! നോട്ടിങ്ഹാമിലെ തെരുവില്‍ നിന്ന് ബാന്‍സ്കിയുടെ ചിത്രം നീക്കം ചെയ്തു

First Published Feb 18, 2021, 12:35 PM IST

ഴിഞ്ഞ ഓക്ടോബറില്‍ കൊവിഡ് മഹാമാരി പടര്‍ന്ന് പിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അടഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്ന നോട്ടിംഗ്ഹാം നഗരത്തില്‍ ഒരു പ്രഭാതത്തിലാണ്, ആദ്യമായി തെരുവിലെ ഒരു ചുമരില്‍ ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങളില്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി സൈക്കില്‍ ടയര്‍ അരയില്‍ ചുഴറ്റുന്നതായാണ് (ഹുല-ഹൂപ്പിംഗ്) ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്. ആര് ചിത്രം വരച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും ചിത്രം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായി. ഇതോടെ ചിത്രം വരച്ചത് ബാന്‍സ്കിയാണെന്ന് ചിത്രകാലാ ആസ്വാദകര്‍ കണ്ടെത്തി. ഈ ചിത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചിത്രകലാ ഗ്യാലറി നടത്തുന്ന ആർട്ട് കളക്ടർ ജോൺ ബ്രാൻഡ്‌ലർ വാങ്ങിയത്.