കംഗാരു ആണ്, പക്ഷേ ആളൊരു ജിമ്മനാണ് !

First Published Jan 22, 2021, 4:03 PM IST

ടിഞ്ഞാറന്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മാര്‍ഗരറ്റ് റിവര്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തിയ കംഗാരുവിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമാണ്. സാധാരണ കംഗാരുക്കളില്‍ നിന്ന് അല്‍പ്പം വ്യത്യസ്തയുള്ളതായിരുന്നു ആ കംഗാരു. അതിന് മനുഷ്യരുടേത് പോലെ ശക്തമായ മസിലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആള് ജിമ്മനാണോയെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ കമന്‍റ്.