കൊവിഡ്: വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കലാപം പടരുന്നു

First Published Apr 30, 2020, 3:08 PM IST

കൊവിഡിന്‍റെ പേരിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘർഷവും കലാപവും. നാണയ മൂല്യത്തകർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ലെബനനിൽ മൂന്നാം ദിവസവും ജനം തെരുവിലിറങ്ങി. പെറുവിലും സിയോറ ലിയോണിലും ജയിൽ കലാപത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിച്ചു.