മുടി 'തിന്‍' ആയതിനാല്‍ 'കോംപ്ലക്‌സ്'?; പരീക്ഷിക്കാം ചില പൊടിക്കൈകള്‍...

First Published Feb 22, 2021, 5:10 PM IST

മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം നേരിടുന്ന ധാരാളം പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. അവയിലൊന്നാണ് മുടിക്ക് കട്ടി കുറയുന്ന അവസ്ഥ. മുടി കൊഴിച്ചില്‍ മൂലം ആകെ മുടിയുടെ അളവ് കുറയുന്നതുമാകാം, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മുടിയുടെയും ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച് അത് കനം കുറഞ്ഞ് വരുന്നതുമാകാം പ്രശ്‌നം. എന്തായാലും ഇത്തരത്തില്‍ മുടി 'തിന്‍' ആയിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ചില പൊടിക്കൈകളാണ് ഇനി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.