ആഴക്കടലിൽ വലയിട്ടപ്പോൾ കുടുങ്ങിയത് രണ്ട് ഭീമൻ മത്സ്യങ്ങൾ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

First Published 23, Oct 2020, 3:33 PM

ബുധനാഴ്ച കർണാടക തീരത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയത് രണ്ട് ഭീമൻ മത്സ്യങ്ങൾ. നാഗസിദ്ധി ബോട്ടിൽ കയറി മത്സ്യബന്ധത്തിന് പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സുഭാഷ് സൈലനാണ് ഭീമൻ മത്സ്യങ്ങളെ ലഭിച്ചത്. 
 

<p>ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ&nbsp;സുഭാഷിന്റെ വലയിൽ വലിയ മാന്ത റേസ് മത്സ്യങ്ങൾ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.</p>

ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ സുഭാഷിന്റെ വലയിൽ വലിയ മാന്ത റേസ് മത്സ്യങ്ങൾ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.

<p>&nbsp;തീരത്ത് എത്തിയ സുഭാഷ് സയിലന് മീനിനെ ഒരു പിക് - അപ്പ് വാനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ക്രയിൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു.<br />
&nbsp;</p>

 തീരത്ത് എത്തിയ സുഭാഷ് സയിലന് മീനിനെ ഒരു പിക് - അപ്പ് വാനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ക്രയിൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു.
 

<p>മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ മംഗളൂരുവിന് സമീപത്തുള്ള മാൾപെ തുറമുഖത്ത് നിന്നാണ് സുഭാഷിന്റെ വലയിൽ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ കുടുങ്ങിയത്.&nbsp;</p>

മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ മംഗളൂരുവിന് സമീപത്തുള്ള മാൾപെ തുറമുഖത്ത് നിന്നാണ് സുഭാഷിന്റെ വലയിൽ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ കുടുങ്ങിയത്. 

<p>ഒരു മാന്ത റേസിന് 750 കിലോയും മറ്റൊന്നിന് 250 കിലോയും ഭാരമുണ്ട്.</p>

ഒരു മാന്ത റേസിന് 750 കിലോയും മറ്റൊന്നിന് 250 കിലോയും ഭാരമുണ്ട്.

<p>മൊബുല ജെനുസിൽപ്പെട്ട വലിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് മാന്ത റേസ്. ത്രികോണാകൃതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആകൃതി. കൊമ്പ് ആകൃതിയിലുള്ള ചിറകുകൾ. മുന്നോട്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന വലിയ വായ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ.&nbsp;</p>

മൊബുല ജെനുസിൽപ്പെട്ട വലിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് മാന്ത റേസ്. ത്രികോണാകൃതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആകൃതി. കൊമ്പ് ആകൃതിയിലുള്ള ചിറകുകൾ. മുന്നോട്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന വലിയ വായ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. 

loader