സാരി ഇങ്ങനെയും ധരിക്കാം; മന്ദിരയുടെ ലുക്ക്.!

First Published 22, Sep 2020, 4:31 PM

ഇപ്പോഴും ഫിറ്റ്നസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏവർക്കും മാതൃകയാണ് 50 കളോട് അടുക്കുന്ന മന്ദിര. ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനങ്ങളിൽ വീടിനുള്ളിൽ വ്യായാമ മുറകൾ പരിശീലിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ മന്ദിര പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒപ്പം ടിപ്സും ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു, പുതുതായി ഇവര്‍ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് സാരിയിലാണ്.

<p>മോഡേണ്‍ വേഷത്തിലും പരമ്പരാഗത വേഷത്തിലും എന്നും തിളങ്ങുന്ന താരമാണ് മന്ദിര</p>

മോഡേണ്‍ വേഷത്തിലും പരമ്പരാഗത വേഷത്തിലും എന്നും തിളങ്ങുന്ന താരമാണ് മന്ദിര

<p>ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനങ്ങളിൽ വീടിനുള്ളിൽ വ്യായാമ മുറകൾ പരിശീലിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ മന്ദിര പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വലിയ വൈറലായിരുന്നു.</p>

ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനങ്ങളിൽ വീടിനുള്ളിൽ വ്യായാമ മുറകൾ പരിശീലിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ മന്ദിര പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വലിയ വൈറലായിരുന്നു.

undefined

undefined

<p>മന്ദിരയുടെ അവധിക്കാല ചിത്രങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ഏറെ തരംഗം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.</p>

മന്ദിരയുടെ അവധിക്കാല ചിത്രങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ഏറെ തരംഗം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

<p>സാരി ഇങ്ങനെയും ധരിക്കാം എന്ന് കാണിച്ചുതരുകയാണ് മന്ദിര ബേദി. &nbsp;പരമ്പരാഗത വസ്ത്രത്തിനു മോഡേൺ ലുക്ക് നൽകിയാണ് മന്ദിരയുടെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ്. സത്യാപോൾ എന്ന സാരി ബ്രാൻഡിന്റെ വസ്ത്രമാണ് മന്ദിര ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 28,000 രൂപയോളം വില വരുന്നതാണ് ഈ സാരി.</p>

സാരി ഇങ്ങനെയും ധരിക്കാം എന്ന് കാണിച്ചുതരുകയാണ് മന്ദിര ബേദി.  പരമ്പരാഗത വസ്ത്രത്തിനു മോഡേൺ ലുക്ക് നൽകിയാണ് മന്ദിരയുടെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ്. സത്യാപോൾ എന്ന സാരി ബ്രാൻഡിന്റെ വസ്ത്രമാണ് മന്ദിര ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 28,000 രൂപയോളം വില വരുന്നതാണ് ഈ സാരി.

loader