വണ്ണം കുറയ്ക്കണോ? ദിവസവും രാവിലെ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാം...

First Published 11, Sep 2020, 10:35 PM

അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണോ? വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ ശരിയായ ഭക്ഷണം കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ഒപ്പം കൃത്യമായ വ്യായാമ ശീലവും വളര്‍ത്തണം.  വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങള്‍ ദിവസവും രാവിലെ ചെയ്യാം...

<p><strong>ഒന്ന്...</strong></p>

<p> </p>

<p>എന്നും രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് ചൂടുവവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുചൂടുവെള്ളത്തില്‍ നാരങ്ങ നീരോ തേനോ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നതും വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ നല്ലതാണെന്ന് ആയുർവേദം പറയുന്നു. </p>

ഒന്ന്...

 

എന്നും രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് ചൂടുവവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുചൂടുവെള്ളത്തില്‍ നാരങ്ങ നീരോ തേനോ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നതും വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ നല്ലതാണെന്ന് ആയുർവേദം പറയുന്നു. 

<p><strong>രണ്ട്...</strong></p>

<p> </p>

<p>ഒരു വ്യായാമവുമില്ലാതെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. ഡയറ്റിനോടൊപ്പം ദിവസവും രാവിലെ 20 മിനിറ്റ് എങ്കിലും  വ്യായാമം ചെയ്യണം. ദിവസവും രാവിലെയുള്ള വ്യായാമം വണ്ണം കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ദിവസം മുഴുവന്‍ ഊർജസ്വലമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. </p>

രണ്ട്...

 

ഒരു വ്യായാമവുമില്ലാതെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. ഡയറ്റിനോടൊപ്പം ദിവസവും രാവിലെ 20 മിനിറ്റ് എങ്കിലും  വ്യായാമം ചെയ്യണം. ദിവസവും രാവിലെയുള്ള വ്യായാമം വണ്ണം കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ദിവസം മുഴുവന്‍ ഊർജസ്വലമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. 

<p><strong>മൂന്ന്...</strong></p>

<p> </p>

<p>ദിവസവും സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നതു വഴി ആവശ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഡി ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും. ഇതുവഴി കൂടുതൽ ഊർജം ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ശരീരഭാരം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.</p>

മൂന്ന്...

 

ദിവസവും സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നതു വഴി ആവശ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഡി ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും. ഇതുവഴി കൂടുതൽ ഊർജം ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ശരീരഭാരം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.

<p><strong>നാല്...</strong></p>

<p> </p>

<p>രാവിലെ തണുത്തവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് വഴി ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിനെ എരിച്ചുകളയാനും മെറ്റബോളിസം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടാനും സാധിക്കും.</p>

നാല്...

 

രാവിലെ തണുത്തവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് വഴി ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിനെ എരിച്ചുകളയാനും മെറ്റബോളിസം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടാനും സാധിക്കും.

<p><strong>അഞ്ച്...</strong></p>

<p> </p>

<p>പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത്. അതും നല്ല പ്രോട്ടീനും ഫൈബറുകളും ധാരാളമടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം.  മുട്ട, പഴങ്ങൾ, നട്സ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രഭാതഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താം. </p>

അഞ്ച്...

 

പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത്. അതും നല്ല പ്രോട്ടീനും ഫൈബറുകളും ധാരാളമടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം.  മുട്ട, പഴങ്ങൾ, നട്സ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രഭാതഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താം. 

<p><strong>ആറ്...</strong></p>

<p> </p>

<p>ദിവസവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. നല്ല ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ അളവിൽ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിക്കുക. പോഷകങ്ങള്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ സാലഡുകൾ, നട്സ്, പഴങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികൾ വേവിച്ചത്  എന്നിവയെല്ലാം ഡയറ്റില്‍ ഉൾപ്പെടുത്താം.</p>

ആറ്...

 

ദിവസവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. നല്ല ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ അളവിൽ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിക്കുക. പോഷകങ്ങള്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ സാലഡുകൾ, നട്സ്, പഴങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികൾ വേവിച്ചത്  എന്നിവയെല്ലാം ഡയറ്റില്‍ ഉൾപ്പെടുത്താം.

loader