വിചിത്രമായ ദിനോസറിന്റെ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തി, സാമ്യം ഭീമാകാരമായ തത്തയോട് !

First Published 9, Oct 2020, 4:12 PM

രണ്ട് വിരലുകള്‍ മാത്രമുള്ളതും ഭീമാകാരമായ ഒരു തത്തയോട് സാമ്യമുള്ളതുമായ വിചിത്രമായതും പല്ലില്ലാത്തതുമായ ദിനോസറിന്റെ സാന്നിധ്യം മംഗോളിയയില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. എഡിന്‍ബര്‍ഗില്‍ നിന്നുള്ള ഗവേഷകര്‍ ഗോബി മരുഭൂമിയില്‍ ഒക്സോകോ അവാര്‍സന്‍ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ ഓമ്നിവൊറസ് ഇനങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം അസ്ഥികൂടങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 68 ദശലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന അവര്‍സന്‍ 6.5 അടി (രണ്ട് മീറ്റര്‍) നീളത്തില്‍ വളരുകയും തൂവലുകള്‍, പല്ലില്ലാത്ത കൊക്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

<p>ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം, മെക്‌സിക്കോയുടെ യുക്കാറ്റന്‍ പെനിന്‍സുലയുടെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള കൂറ്റന്‍ ചിക്‌സുലബ് ഗര്‍ത്തത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തി, ഇത് സംശയാസ്പദമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ശാസ്ത്രീയ സമവായം ഇപ്പോള്‍ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും തമ്മില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവ രണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഛിന്നഗ്രഹം തകര്‍ന്നതുകൊണ്ടാകാമെന്നും പറയുന്നു. ഈ മൃഗങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ തുടരുകയാണ്.&nbsp;</p>

ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം, മെക്‌സിക്കോയുടെ യുക്കാറ്റന്‍ പെനിന്‍സുലയുടെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള കൂറ്റന്‍ ചിക്‌സുലബ് ഗര്‍ത്തത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തി, ഇത് സംശയാസ്പദമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ശാസ്ത്രീയ സമവായം ഇപ്പോള്‍ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും തമ്മില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവ രണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഛിന്നഗ്രഹം തകര്‍ന്നതുകൊണ്ടാകാമെന്നും പറയുന്നു. ഈ മൃഗങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ തുടരുകയാണ്. 

<p>എന്നാല്‍ അതിലും പ്രധാനമായി, ഓവിറാപ്റ്ററുകളുടെ പരിണാമത്തിലുടനീളം കൈയും മുന്‍കാലുകളും മാറിയ രീതിയാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഈ വിഭാഗത്തില്‍പെടുന്ന വര്‍ഗത്തിന് മൂന്നു വിരലുകളുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ധാരണ. എന്നാലിപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയതിന് രണ്ട് വിരലുകള്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. ദിനോസറുകളെ നശിപ്പിച്ച വംശനാശത്തിന് മുമ്പ് ഓവിറാപ്റ്ററുകള്‍ എങ്ങനെയാണ് വൈവിധ്യപൂര്‍ണ്ണമായത് എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന തെളിവാണ് ഇത്.<br />
&nbsp;</p>

എന്നാല്‍ അതിലും പ്രധാനമായി, ഓവിറാപ്റ്ററുകളുടെ പരിണാമത്തിലുടനീളം കൈയും മുന്‍കാലുകളും മാറിയ രീതിയാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഈ വിഭാഗത്തില്‍പെടുന്ന വര്‍ഗത്തിന് മൂന്നു വിരലുകളുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ധാരണ. എന്നാലിപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയതിന് രണ്ട് വിരലുകള്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. ദിനോസറുകളെ നശിപ്പിച്ച വംശനാശത്തിന് മുമ്പ് ഓവിറാപ്റ്ററുകള്‍ എങ്ങനെയാണ് വൈവിധ്യപൂര്‍ണ്ണമായത് എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന തെളിവാണ് ഇത്.
 

<p>പരിണാമചരിത്രത്തിലുടനീളം ഓവിറാപ്റ്ററിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിരലിന്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതും ഒടുവില്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പഠിച്ചത്. സൃഷ്ടികളുടെ മുന്‍ഭാഗങ്ങളില്‍ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായതായും പുതിയ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതിനോടൊപ്പമാവാം ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് അവരുടെ നിഗമനം. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോള്‍ വടക്കേ അമേരിക്ക, ഗോബി മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നവയിലേക്ക്.</p>

പരിണാമചരിത്രത്തിലുടനീളം ഓവിറാപ്റ്ററിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിരലിന്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതും ഒടുവില്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പഠിച്ചത്. സൃഷ്ടികളുടെ മുന്‍ഭാഗങ്ങളില്‍ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായതായും പുതിയ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതിനോടൊപ്പമാവാം ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് അവരുടെ നിഗമനം. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോള്‍ വടക്കേ അമേരിക്ക, ഗോബി മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നവയിലേക്ക്.

<p>ഗവേഷകര്‍ തങ്ങളുടെ ഉത്ഖനന വേളയില്‍, നാല് ജുവനൈല്‍ ഒക്‌സോക്കോ അവാര്‍സന്റെ ഫോസിലുകള്‍ നിറഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. ചെറുപ്പത്തില്‍ മൃഗങ്ങള്‍ സാമൂഹികരാകുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്. പഠനത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ കണ്ടെത്തലുകളും റോയല്‍ സൊസൈറ്റി ഓപ്പണ്‍ സയന്‍സ് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>

<p>66 ദശലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ദിനോസറുകള്‍ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുകയും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കൂട്ട വംശനാശത്തിന് നല്‍കിയ പേരാണ് ക്രിറ്റേഷ്യസ്-ടെര്‍ഷ്യറി വംശനാശം. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ കൂറ്റന്‍ ഉരഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശൃംഖലയെ നശിപ്പിച്ചതായി വര്‍ഷങ്ങളോളം വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. 1980 കളില്‍ പാലിയന്റോളജിസ്റ്റുകള്‍ ഇറിഡിയത്തിന്റെ ഒരു പാളി കണ്ടെത്തി. ഭൂമിയില്‍ അപൂര്‍വമായെങ്കിലും ബഹിരാകാശത്ത് വലിയ അളവില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണിത്. ഇത് ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോള്‍, ഫോസില്‍ രേഖയില്‍ നിന്ന് ദിനോസറുകള്‍ അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോള്‍ ഇത് കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു.&nbsp;</p>

ഗവേഷകര്‍ തങ്ങളുടെ ഉത്ഖനന വേളയില്‍, നാല് ജുവനൈല്‍ ഒക്‌സോക്കോ അവാര്‍സന്റെ ഫോസിലുകള്‍ നിറഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. ചെറുപ്പത്തില്‍ മൃഗങ്ങള്‍ സാമൂഹികരാകുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്. പഠനത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ കണ്ടെത്തലുകളും റോയല്‍ സൊസൈറ്റി ഓപ്പണ്‍ സയന്‍സ് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

66 ദശലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ദിനോസറുകള്‍ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുകയും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കൂട്ട വംശനാശത്തിന് നല്‍കിയ പേരാണ് ക്രിറ്റേഷ്യസ്-ടെര്‍ഷ്യറി വംശനാശം. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ കൂറ്റന്‍ ഉരഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശൃംഖലയെ നശിപ്പിച്ചതായി വര്‍ഷങ്ങളോളം വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. 1980 കളില്‍ പാലിയന്റോളജിസ്റ്റുകള്‍ ഇറിഡിയത്തിന്റെ ഒരു പാളി കണ്ടെത്തി. ഭൂമിയില്‍ അപൂര്‍വമായെങ്കിലും ബഹിരാകാശത്ത് വലിയ അളവില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണിത്. ഇത് ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോള്‍, ഫോസില്‍ രേഖയില്‍ നിന്ന് ദിനോസറുകള്‍ അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോള്‍ ഇത് കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു. 

loader