ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളെ ജാഗ്രത; ബ്ലാക്ക് റോക്ക് രംഗത്ത്

First Published 19, Jul 2020, 11:02 AM

ബ്ലാക്ക് റോക്ക് എന്ന ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് മാല്‍വെയര്‍ ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തലവേദനയാകുന്നു. 337 ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ആപ്പുകളില്‍ നിന്നും ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ മാല്‍വെയര്‍. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തില്‍ പ്രത്യേക്ഷപ്പെട്ട ഈ ആപ്പ് പല ജനപ്രിയ ആപ്പുകളെയും ആക്രമിക്കാന്‍ പ്രാപ്തമാണ് എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ ആപ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ സ്നാപ്ചാറ്റ്, ജി-മെയില്‍, യൂബര്‍ എന്നിവയുണ്ട്.
 

<p>മൊബൈല്‍ സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനം ത്രെഡ് ഫാബ്റിക്കാണ് ഈ മാല്‍വെയര്‍ സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ഇങ്ങനെ.<br />
 </p>

മൊബൈല്‍ സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനം ത്രെഡ് ഫാബ്റിക്കാണ് ഈ മാല്‍വെയര്‍ സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ഇങ്ങനെ.
 

<p>1. സീറക്സ് എന്ന അടുത്ത കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മറ്റൊരു മാല്‍വെയറിന്‍റെ സോര്‍സ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് റോക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സീറക്സിനെക്കാള്‍ കൂടിയ ഫീച്ചര്‍ ഇതിനുണ്ട്. ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് വിവരങ്ങള്‍ പോലും മോഷ്ടിക്കാന്‍ ബ്ലാക്ക് റോക്കിന് സാധിക്കും.</p>

1. സീറക്സ് എന്ന അടുത്ത കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മറ്റൊരു മാല്‍വെയറിന്‍റെ സോര്‍സ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് റോക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സീറക്സിനെക്കാള്‍ കൂടിയ ഫീച്ചര്‍ ഇതിനുണ്ട്. ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് വിവരങ്ങള്‍ പോലും മോഷ്ടിക്കാന്‍ ബ്ലാക്ക് റോക്കിന് സാധിക്കും.

<p>2. 337 ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ആപ്പുകളില്‍ നിന്നും ഡാറ്റ ചോര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന ആപ്പാണ് ഇത്. ഇതില്‍ ഡേറ്റിംഗ്, ഷോപ്പിംഗ്, ലൈഫ് സ്റ്റെയില്‍,ന്യൂസ് ആപ്പുകള്‍ എല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്നു.  ഇതിന്‍റെ ഫുള്‍ ലിസ്റ്റ് 'ത്രെഡ് ഫാബ്റിക്കിന്‍റെ സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.</p>

2. 337 ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ആപ്പുകളില്‍ നിന്നും ഡാറ്റ ചോര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന ആപ്പാണ് ഇത്. ഇതില്‍ ഡേറ്റിംഗ്, ഷോപ്പിംഗ്, ലൈഫ് സ്റ്റെയില്‍,ന്യൂസ് ആപ്പുകള്‍ എല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്നു.  ഇതിന്‍റെ ഫുള്‍ ലിസ്റ്റ് 'ത്രെഡ് ഫാബ്റിക്കിന്‍റെ സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

<p>3.'ഓവര്‍ ലേ' എന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് ബ്ലാക്ക് റോക്ക് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുന്നത്. വിശ്വസ്തമായ ആപ്പില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഫേക്ക് വിന്‍ഡോയും, പോപ്പ് അപുകളും ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താന്‍ ഈ മാല്‍വെയറിന് സാധിക്കും.</p>

3.'ഓവര്‍ ലേ' എന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് ബ്ലാക്ക് റോക്ക് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുന്നത്. വിശ്വസ്തമായ ആപ്പില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഫേക്ക് വിന്‍ഡോയും, പോപ്പ് അപുകളും ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താന്‍ ഈ മാല്‍വെയറിന് സാധിക്കും.

<p>4. ഒരിക്കല്‍ സിസ്റ്റത്തില്‍ ബ്ലാക്ക് റോക്ക് കയറിയാല്‍, ആന്‍ഡ്രോയ്ഡിലെ ഫോണിന്‍റെ അസസ്സബിലിറ്റി ഫീച്ചര്‍ ഇത് കരസ്ഥമാക്കും. ഇതുവഴി ഫോണിലെ ഏത് ആപ്പിലും ഉപയോക്താവ് അനുമതി നല്‍കാതെ തന്നെ മാല്‍വയറിന് കയറാന്‍ സാധിക്കും.</p>

4. ഒരിക്കല്‍ സിസ്റ്റത്തില്‍ ബ്ലാക്ക് റോക്ക് കയറിയാല്‍, ആന്‍ഡ്രോയ്ഡിലെ ഫോണിന്‍റെ അസസ്സബിലിറ്റി ഫീച്ചര്‍ ഇത് കരസ്ഥമാക്കും. ഇതുവഴി ഫോണിലെ ഏത് ആപ്പിലും ഉപയോക്താവ് അനുമതി നല്‍കാതെ തന്നെ മാല്‍വയറിന് കയറാന്‍ സാധിക്കും.

<p>5. ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ഡിവൈസ് പോളിസി കണ്‍ട്രോണിന്‍റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് അഡ്മിന്‍ ആസസ്സ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. ഈ മാല്‍വെയര്‍ ഓവര്‍ ലേകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ മാല്‍വെയറിന് കീ ലോഗ്, എസ്എംഎസ്, എസ്എംഎസ് അയക്കല്‍, ഡിവൈസ് വിവരങ്ങള്‍ കരസ്ഥമാക്കല്‍, ലോക്ക് സ്ക്രീന്‍, ആപ്പ് ഹൈഡിംഗ് ഇവയൊക്കെ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.</p>

5. ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ഡിവൈസ് പോളിസി കണ്‍ട്രോണിന്‍റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് അഡ്മിന്‍ ആസസ്സ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. ഈ മാല്‍വെയര്‍ ഓവര്‍ ലേകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ മാല്‍വെയറിന് കീ ലോഗ്, എസ്എംഎസ്, എസ്എംഎസ് അയക്കല്‍, ഡിവൈസ് വിവരങ്ങള്‍ കരസ്ഥമാക്കല്‍, ലോക്ക് സ്ക്രീന്‍, ആപ്പ് ഹൈഡിംഗ് ഇവയൊക്കെ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.

<p>6. ഫേക്ക് ഗൂഗിള്‍ അപ്ഡേറ്റ് വഴിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ ആപ്പ് ഫോണുകളില്‍ എത്തുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ അപ്ഡേറ്റുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യവശ്യമാണ്.<br />
 </p>

6. ഫേക്ക് ഗൂഗിള്‍ അപ്ഡേറ്റ് വഴിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ ആപ്പ് ഫോണുകളില്‍ എത്തുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ അപ്ഡേറ്റുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യവശ്യമാണ്.
 

loader