ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ എല്ലാ ദിവസവും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിലും ആഭരണങ്ങളിലും വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അവർ അമിത പകിട്ടുളള വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നാവും. അവരുടെ തൊഴില്‍ ഇടങ്ങളിലെ വസ്ത്രധാരണം പ്രൊഫഷണലായിരിക്കണം, വസ്ത്രങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ചേര്‍ച്ചയ്ക്കാകണം മുഖ്യ പ്രാധാന്യം.

ജ്വല്ലറിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ആഭരണ ശേഖരം പുറത്തെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാവും നല്ലത്, കാരണം ധരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളില്‍ ഒരാൾ സുഖമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആഭരണങ്ങൾ ഭാരം കുറഞ്ഞതും സൂക്ഷ്മവുമായിരിക്കുന്നത് തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ആകര്‍ഷണീയത വര്‍ധിപ്പിക്കും. കൂടാതെ ഒരാൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളോട് ആഭരണങ്ങള്‍ക്ക് ചേര്‍ച്ചയും വേണം. 

ജോലിചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്ത്രീക്കും അവളുടെ ജ്വല്ലറി ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആഭരണങ്ങളുടെ ഒരു ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് ഇതാ:

ഒരു ലളിതമായ സ്വർണ്ണ പെൻഡന്റ്

സ്വർണത്തിന്‍റെ രൂപകൽപ്പന എത്ര ലളിതമാണെങ്കിലും, ഒരിക്കലും കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയില്ല, എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ലളിതമായ സ്വർണ്ണ പെൻഡന്റിന് പോലും വസ്ത്രധാരണം അതിന്റെ തിളക്കത്തോടെ സജീവമാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്ത്രീക്കും അവളുടെ ആഭരണ ശേഖരത്തിൽ ഒരു നല്ല പെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇളം സ്വർണ്ണ പെൻഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പാന്റ് സ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്തിനിക് വസ്ത്രത്തോടൊപ്പം ധരിക്കാം.

സ്വർണ്ണവും ഡയമണ്ട് പെൻഡന്റ് സെറ്റും

ഓരോ പ്രൊഫഷണലായ സ്ത്രീയുടെയും ജ്വല്ലറി ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇത്. ഒരു മതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങള്‍‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ‌ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങൾ‌ക്ക് അമിത പകിട്ട് നല്‍കാന്‍‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ‌, നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഒരു നല്ല സ്വർണ്ണ, ഡയമണ്ട് പെൻ‌ഡന്റിലേക്ക് തിരിയാൻ‌ കഴിയും.

ഡയമണ്ട് കമ്മലുകൾ

ശരിയായതും ലളിതവുമായ വേഷം ശരിയായ തരത്തിലുള്ള ഡയമണ്ട് കമ്മലുകൾ കൊണ്ട് ആകർഷകമാക്കാന്‍ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ജോടി ഡയമണ്ട് കമ്മലുകൾ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത്.

ലളിതവും ഗംഭീരവും സ്റ്റൈലിസ്റ്റുമായ ആഭരണങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 'കരിയർ വനിതയ്ക്ക്' ഭീമയുടെ WOW ശേഖരം മികച്ചതാണ്.