ഐഎഫ്എഫ്കെ: മത്സരവിഭാഗത്തിലെ ചിത്രങ്ങള്‍

First Published 8, Dec 2018, 12:14 AM IST


കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തില്‍ മത്സരവിഭാഗത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകള്‍

 

ഡെബ്റ്റ്

ഡെബ്റ്റ്

ഈ മൌ യൌ

ഈ മൌ യൌ

ഏഞ്ചല്‍

ഏഞ്ചല്‍

വിഡോ ഓഫ് സൈലൻസ്

വിഡോ ഓഫ് സൈലൻസ്

ദ സൈലൻസ്

ദ സൈലൻസ്

ദ ഗ്രേവ്‍ലെസ്

ദ ഗ്രേവ്‍ലെസ്

പോയിസനസ് റോസസ്

പോയിസനസ് റോസസ്

ടേക്കിംഗ് ദ ഹോഴ്സ് ടു ഈറ്റ് ജിലേബി

ടേക്കിംഗ് ദ ഹോഴ്സ് ടു ഈറ്റ് ജിലേബി

നൈറ്റ് ആക്സിഡന്റ്

നൈറ്റ് ആക്സിഡന്റ്

loader