തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ബമ്പർ ബമ്പർ(ബിആർ-72) നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് SE 208304 എന്ന ടിക്കറ്റിന്. 6 കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. 200 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംങ്ഷനിലുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

മാർച്ച് 31ന് നടക്കാനിരുന്ന ബമ്പറിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ജൂൺ 26ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം സമ്മാനം 1.25 കോടി രൂപയാണ്( 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം 5 പേർക്ക്). മൂന്നാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം(അഞ്ച് ലക്ഷം വീതം പത്ത് പേർക്ക്),നാലാം സമ്മാനം 1ലക്ഷം( അവസാന അഞ്ചക്കത്തിന്) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സമ്മാന തുകകൾ. ഇവ കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ഭാ​ഗ്യശാലികളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ 15 ലക്ഷം ടിക്കറ്റാണ് അച്ചടിച്ചതെന്നും ഈ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റു പോയെന്നും പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റ് നമ്പരുകള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[6 Crore]

SE 208304 (PALAKKAD)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (1,00,000/-)

SA 208304  SB 208304   SC 208304  SD 208304  SE 208304

രണ്ടാം സമ്മാനം [25 Lakhs]

SA 159533  SB 269015 SC 254802    SD 150170  SE 241220

മൂന്നാം സമ്മാനം [5 Lakhs]

SA 102868   SB 156627   SC 303585  SD 105762  SE 332728  SA 164066 SB 363237  SC 111924  SD 292240 SE 116018

നാലാം സമ്മാനം[1 Lakh]

65173

അഞ്ചാം സമ്മാനം(5,000/-)

0192  1177  1879  2075  2321  3194  3255  3376  3647  3657  4023  4057  4120  4186  4690  5752  6130  6239  6376  6737  6971  7496  8572  9078  9250

ആറാം സമ്മാനം(2,000/-)

0167  0688  0693  0961  1464  1805  2079  2300  2471  2960  3222  3362  3427  3597  3903  4048  4051  4099  5145  5867  6125  6337  6414  6566  6952  7202  7319  7572  7891  8814  9469  9529  9572  9666  9802

ഏഴാം സമ്മാനം(1,000/-)

0380  0475  0737  1133  1654  1842  1986  2184  2404  2543  2706  2782  2882  3152  3368  3601  3672  3684  3760  3899  3914  3945  4220  4265  4277  4310  4480  5040  5085  5236  5306  5336  5411  5436  5516  5977  6093  6134  6299  6331  6347  6356  6370  6970  7104  7188  7685  7707  7983  8488  8522  8718  8722  8820  9092  9172  9220  9314  9324  9507  9577  9599  9782  9922  9999

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0147  0185  0478  0559  0697  0880  0888  0913  1210  1239  1252  1353  1444  1587  1640  1777  1989  2365  2462  2496  2562  2576  2767  3016  3039  3127  3240  3249  3271  3348  3421  3519  3520  3574  3606  3728  3863  3892  3933  3944  3952  3957  3962  4049  4153  4221  4308  4520  4673  4712  4770  4795  4853  4953  5046  5172  5278  5401  5420  5444  5737  5822  5924  5935  5996  6003  6007  6096  6099  6221  6432  6455  6479  6571  6603  6642  6723  6733  6843  6979  6986  7001  7103  7151  7243  7297  7323  7396  7420  7515  7583  7644  7678  7840  7845  7970  7992  7997  8093  8110  8218  8342  8369  8422  8494  8505  8570  8665  8699  8721  9138  9171  9274  9276  9341  9448  9615  9632  9728  9742