തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ നാളെ (09-08-2019) നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചു. ജയിൽ വകുപ്പിലേക്കുള്ള വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II(കാറ്റഗറി നമ്പർ 124/2018) പരീക്ഷയാണ് മാറ്റിവച്ചത്. ഈ പരീക്ഷ ഈ മാസം 30 ന് നടക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നാളെ രാവിലെ 7.30 മുതൽ 9.15 വരെയാണ് പരീക്ഷ നടത്താനിരുന്നത്. പരീക്ഷ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി സർക്കാർ മാറ്റി. കേരളത്തിൽ പരക്കെ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണെന്ന് പിഎസ്‍‌സി അറിയിച്ചു.

മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷ ഈ മാസം 30 ന് തന്നെ നടക്കുമെന്നും പരീക്ഷാ സമയത്തിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും പിഎസ്‌സി അറിയിച്ചു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ മാസം രാവിലെ ഹാൾ ടിക്കറ്റുമായി ഹാജരാകണം.