കോഴിക്കോട്: കരിപ്പൂർ വിമാനദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സയിലുള്ളവർക്കായി വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് രക്തം ആവശ്യമുണ്ട്. സന്നദ്ധരാകുന്നവർ ഈ ആശുപത്രികളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

കണ്ടെയ്ൻമെന്‍റ് സോണുകളിൽ ഉള്ളവർ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി രക്തദാനം ചെയ്യാനോ, രക്ഷപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിക്കുന്നു. 

ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലേക്കും മിംസിലേക്കും ഒ നെഗറ്റീവ് രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തണം. എല്ലാ ജാഗ്രതാനിർദേശങ്ങളും പാലിച്ച്, സ്വയം ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയവർ മാത്രമേ എത്താവൂ. അത് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

Image may contain: text that says "IMPORTANT ALERT 7.08.2020 10:30PM കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ o+ve രക്തം ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്. നൽകാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവർ ഉടൻ ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ എത്തുക. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 8547616121 Kozhikode Medical College Hospital urgently requires o ve positive o -ve blood. Those willing should reach the hospital immediately. Contact Number 8547616121 CollectorKKD"

Image may contain: text that says "IMPORTANT ALERT .08.2020 10:32PM കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ o-ve രക്തം ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്. നൽകാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവർ ഉടൻ ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ എത്തുക. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 9446344326, 9496042881 Kozhikode Meithra Hospital urgently requires o -ve blood. Those willing to donate should reach the hospital immediately. Contact Number 9446344326, 9496042881 CollectorKKD"

ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്:

കരിപ്പൂര്‍ വിമാന അപകടത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുവാനായി രണ്ട് നമ്പറുകള്‍ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Relatives of Air India Express from Dubai to Calicut - IX 1344 (7-8-2020) accident victims may contact the two numbers below to know the hospitals in which the injured are.

കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടം 

  • Calicut Airport (Karippur) Air India Express IX-1344 Accident Helpline numbers
  • കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ (Control Room): 0483- 2719493 
  • ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പർ (Helpline): 0495 - 2376901
  • Kozhikode Medical College - 8547616121
  • Baby Memorial Hospital - 9388955466, 8547754909
  • Mims Hospital - 9447636145, 9846338846
  • Maithra Hospital - 9446344326
  • Beach Hospital - 9846042881, 8547616019