കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് കീം പരീക്ഷയഴുതിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കൂടി കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ മണിയൂർ സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർഥിനിക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ സെന്ററിലായിരുന്നു ഈ വിദ്യാർത്ഥിനി പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നത്. 

സംസ്ഥാനത്ത് കീം പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, രക്ഷിതാവിനും പരീക്ഷാഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ അധ്യാപകനും നേരത്തെ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് സെന്ററിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് നേരത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.