കണ്ണൂരില്‍ ഉരുള്‍പ്പൊട്ടല്‍ ആശങ്കകള്‍ ഒഴിയുന്നില്ല

In the Kannur the rolling out of fear is not gone

BJP Wins Mandvi Constituency

ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കക്കിടയിലും, ഈ വമ്പൻ ക്വാറികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തങ്ങൾക്കാവില്ലെന്ന് കൈമലർത്തുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ.