മുംബൈ: മൂഡീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റേഴ്സ് സർവീസ് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ പ്രവചനം നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം പൂജ്യം ശതമാനമായി പരിഷ്കരിച്ചു. ധനപരമായ അളവുകൾ ഭൗതികമായി ദുർബലമായാൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിരക്കിനെ ഇനിയും താഴ്ത്തേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന് ഏജൻസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഫിച്ച് റേറ്റിം​ഗ്സും സമാനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

“സാമ്പത്തികവും സ്ഥാപനപരവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായി ഉൽ‌പാദനം പുന സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുമെന്ന പരിമിതമായ പ്രതീക്ഷകൾ മാത്രമുള്ള വളർച്ച മാന്ദ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക,” റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

നവംബറിൽ, മൂഡീസ് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാര റേറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സ്ഥിരതയിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയി പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ ഗ്രേഡ് സ്കോറായ Baa2 ആണ് മൂഡീസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകുന്നത്. കൊവിഡ് -19 മൂലമുളള ധനകാര്യ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിം​ഗ് കുറയാനിടയാക്കിയത്.  

Read also: ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർന്നു, കറൻസി ബാസ്ക്കറ്റിൽ പിന്നിലേക്ക് പോയി യുഎസ് ഡോളർ

മറ്റ് ഏജൻസികളായ എസ്‌ ആൻഡ് പി , ഫിച്ച് എന്നിവയേക്കാൾ മികച്ച ​ഗ്രേഡാണ് മൂഡീസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകുന്നത്. എസ്‌ ആൻഡ് പി , ഫിച്ച് എന്നിവർ സ്ഥിരമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ ഗ്രേഡാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.