മുംബൈ: റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ‌ബി‌ഐ) മ്യൂച്യൽ ഫണ്ടിനായി 50,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക ലിക്വിഡിറ്റി വിൻഡോ തുറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായി. നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് 494.50 പോയിൻറ് അഥവാ 2.52 ശതമാനം ഉയർന്ന് 20,081 ലെവലിൽ എത്തി. നിഫ്റ്റി പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് സൂചിക 315 പോയിൻറ് അഥവാ മൂന്ന് ശതമാനം ഉയർന്ന് 10,857.55 ലെത്തി. വ്യക്തിഗത ഓഹരികളിൽ ഇൻ‌ഡസ് ഇൻ‌ഡ് ബാങ്ക് 6.56 ശതമാനം ഉയർന്ന് 408 രൂപയായി. 

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് 5.5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 426 രൂപയിലെത്തി. ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് 3.42 ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

ഇൻഡക്സ് തലത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ, ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 416 പോയിന്റ് ഉയർന്ന് (1.33 ശതമാനം) 31,743 എന്ന നിലയിലെത്തി. പകൽ സമയത്ത്, സൂചിക ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ 32,103.70, 31,651.58 എന്നീ തലങ്ങളിൽ എത്തി. എൻ‌എസ്‌ഇയിൽ നിഫ്റ്റി 50 സൂചിക 128 പോയിൻറ് അഥവാ 1.40 ശതമാനം ഉയർന്ന് 9,282 ൽ അവസാനിച്ചു. 

വിശാലമായ വിപണിയിൽ ബി‌എസ്‌ഇ മിഡ്‌ക്യാപ് സൂചിക 1.44 ശതമാനം ഉയർന്ന് 11,630 എന്ന നിലയിലാണ്. മേഖലാ സൂചിക രംഗത്ത്, എൻ‌എസ്‌ഇയിലെ എല്ലാ സൂചികകളും നേട്ടത്തിൽ വ്യാപാരം അവസാനിച്ചു, നിഫ്റ്റി പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നേറി.