ദില്ലി: നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ച നേടുമെന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മന്ത്രാലയം ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു.

ഡിസംബറിൽ കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രൊജക്ഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റാണ് മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടത്, സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ മികച്ചതായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക വർഷം 6.8 ശതമാനമായി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വികസിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ പ്രൊജക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാം പകുതിയിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 5.25 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നാണ്. ഏപ്രിൽ- ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ അഞ്ച് ശതമാനവും ജൂലൈ- സെപ്റ്റംബറിൽ 4.5 ശതമാനവും വളർച്ച കൈവരിച്ചു (25 പാദങ്ങളിലെ കുറഞ്ഞ വേഗത). ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുക്കൽ ദുർബലമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഡ്വാൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വരുന്നത്, നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് വളർച്ചയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ നടപടികൾ ആരായാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. അതുപോലെതന്നെ, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന നിർദ്ദേശം ഉപഭോഗവും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങിയതായി സർക്കാരിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും.