കേരളത്തെ വിഴുങ്ങി മഹാപ്രളയം; ഇത് 'കലി'കാലവര്‍ഷം

First Published 16, Aug 2018, 8:03 PM IST

Kerala Floods 2018

Kerala Floods 2018

Kerla Floods-2

Kerla Floods-2

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

Kerala Floods

loader