മസ്കത്ത്:  ഒമാൻ സർക്കാരിന്റെ 2019ലെ ബജറ്റിന് ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സൈദിന്റെ അംഗീകാരം. ഈ വര്‍ഷം പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 

12.9 ബില്യൺ ഒമാനി റിയാല്‍ ചെലവ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് 2019ലെ ഒമാൻ സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം. ഈ വരുന്ന സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം 10.1 ബില്യൺ ഒമാനി റിയൽ ആണ്.

2.8 ബില്യന്‍ ഒമാനി റിയാലിന്റെ കമ്മിയുണ്ടാകുമെന്നും ബജറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.  എണ്ണ വില ബാരലിന് 58 അമേരിക്കൻ ഡോളർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ഈ വർഷത്തെ ഒമാൻ ബജറ്റ്‌ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ബജറ്റിലെ കമ്മിയായ 2.8 ബില്യൺ ഒമാനി റിയാലിൽ, 2.4 ബില്യൺ റിയൽ വിദേശ - ആഭ്യന്തര വായ്പകളിലൂടെ സമാഹരിക്കും. ബാക്കി 400 മില്യൺ ഒമാനി റിയൽ  രാജ്യത്തിന്റെ കരുതൽ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കും.

വരുമാനത്തിന്റെ 70 ശതമാനം എണ്ണ വ്യാപാരത്തിലൂടെയും  മുപ്പതു ശതമാനം എണ്ണ ഇതര മേഖലയിൽ നിന്നുമാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ഷത്തെ ഒമാന്റെ വാർഷിക ബജറ്റ്, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം സ്വദേശി പൗരന്മാരുടെ ജീവിത നിലവാരവും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ബജറ്റ് ആണെന്നും ഒമാൻ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം വർത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.