ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 7 വാങ്ങുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുമായി പേടിഎം രംഗത്ത്. പേടിഎം വഴി ഐഫോൺ 7 വാങ്ങുന്നവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 24 മണിക്കൂറിനകം 12,000 രൂപ വരുമെന്നാണ് ഓഫർ. മറ്റു ചില ഫോണുകൾക്കും ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുണ്ട്.

ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ്, ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് വഴി വാങ്ങുമ്പോൾ ഐഫോൺ 7 ന്‍റെ 256 ജിബി വേരിയന്റിനു 80,000 രൂപ നൽകണം. എന്നാൽ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനകം 12,000 രൂപ പേടിഎം അക്കൗണ്ടിൽ വരും. ഈ തുക പേടിഎം വഴി മൊബൈൽ, ഡിടിഎച്ച്, മറ്റു ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കാം.

ഐഫോൺ 7 32 ജിബി പതിപ്പിന് 7,000 രൂപ ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും. ഐഫോൺ 7 പ്ലസിനും 7,000 രൂപ ക്യാഷ് ബാക്കുണ്ട്. 57,000 രൂപ വിലയുള്ള ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 32 ജിബി പതിപ്പിന് 9,000 രൂപയാണ് ക്യാഷ്ബാക്ക് നൽകുന്നത്.