തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസറും ചികിത്സാരീതികളും

മദ്യപാനവും പുകവലിയും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവുമാണ് തൊണ്ടയിലെ അർബുദത്തിന്‌ പ്രധാന കാരണം.

Video Top Stories