ഭൂമിക്കരികിലൂടെ കടന്ന് പോകും ഈ ഭീമന്‍ ഛിന്നഗ്രഹം; ജനുവരി 18 നിര്‍ണായകം!

massive asteroid
Jan 14, 2022, 7:13 PM IST

ഭൂമിക്കരികിലൂടെ കടന്ന് പോകും ഈ ഭീമന്‍ ഛിന്നഗ്രഹം; ജനുവരി 18 നിര്‍ണായകം! 


 

Video Top Stories