ഇസ്രായേൽ ചാരസംഘടന വധിച്ച മുഹമ്മദ് അൽ മസ്രി ആരാണ്?

<p>കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇസ്രായേൽ ചാരസംഘടനയായ മൊസാദിന്റെ &nbsp;ഹിറ്റ് സ്‌ക്വാഡ് ടെഹ്റാനിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി അൽ ക്വയ്ദയുടെ നമ്പർ 2 ഭീകരവാദി ആയിരുന്ന &nbsp;മുഹമ്മദ് അൽ മസ്രിയെ വധിച്ചെന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ആരാണ് മുഹമ്മദ് അൽ മസ്രി?&nbsp;</p>
Nov 17, 2020, 6:35 PM IST

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇസ്രായേൽ ചാരസംഘടനയായ മൊസാദിന്റെ  ഹിറ്റ് സ്‌ക്വാഡ് ടെഹ്റാനിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി അൽ ക്വയ്ദയുടെ നമ്പർ 2 ഭീകരവാദി ആയിരുന്ന  മുഹമ്മദ് അൽ മസ്രിയെ വധിച്ചെന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ആരാണ് മുഹമ്മദ് അൽ മസ്രി? 

Video Top Stories