ദേ..ജുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞാപ്പ എത്തീ!

<p>kunhalikkutty</p>
Dec 26, 2020, 10:43 AM IST

പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു.ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത് മുതല്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നവരെയുള്ള 'സംഭവ ബഹുലമായ' അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ 'ഗം'കാണുന്നു.

Video Top Stories