ചിരിക്കരുത്,കെ സുരേന്ദ്രൻ സീരിയസ്സായിട്ട് പറഞ്ഞതാ..!

<p>gum political roasting k surendran on lpg gas cylinder price hike</p>
Dec 5, 2020, 9:50 AM IST

കെ.സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ?.കേരളത്തിലെ ബിജെപിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്! കാണാം ‘ഗം’.

Video Top Stories